GÜMRÜK HİZMETLERİ

GÜMRÜK HİZMETLERİ

Offriamo servizi doganali in Italia e all’Estero

• Tüm İtalya ve yabancı gümrüklerinde gümrük işlemleri
• Eyaletler arası hizmet
• Antrepo ve gümrük antrepoları
• Depolar ve Vergi Mevduatları
• Vergi temsili
• İçe ve dışa dönük işleme uygulamaları
• Sağlık Sertifikaları
• CITES sertifikaları

İhracat / İthalat Gönderileri ve serbest ticaret bölgelerinde yurt dışında depolama

×